...
Αρχική Εταιρία Καινοτομία


Εστιάζουμε
στις τάσεις
του μέλλοντος

Καινοτομία

Έρευνα & Ανάπτυξη

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της HELLAGRO Α.Ε. απαρτίζεται από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, όπως Γεωπόνους, Χημικούς και Τεχνολόγους Τροφίμων.
Το επιστημονικό μας προσωπικό βρίσκεται σε διαρκή επαφή με εξωτερικούς συνεργάτες ανάπτυξης, όπως προμηθευτές, Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια, με σκοπό τον έγκαιρο προσδιορισμό τάσεων της αγοράς, μελλοντικών αναγκών και συναφών τεχνολογιών.

Έτσι, έχοντας την υποστήριξη ενός παγκόσμιου δικτύου συνεργατών, τόσο σε γεωγραφική εμβέλεια όσο και σε πεδία εξειδίκευσης, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες των πελατών μας.

 

Καινοτομία

Η προσήλωση στην καινοτομία ως βασικού μοχλού για κερδοφόρα ανάπτυξη, αποτελεί βασική πεποίθηση για την εταιρία μας, εστιάζοντας στις τάσεις που διαμορφώνονται τώρα και στο μέλλον.

Σε αυτή την κατεύθυνση, αναζητούμε διαρκώς, είτε τρόπους βελτίωσης και νέων χρήσεων υπαρχόντων προϊόντων και λύσεων συσκευασίας, είτε δημιουργίας νέων, τεχνολογικά καινοτόμων με προσανατολισμό στην πράσινη ανάπτυξη.

Καινοτομία
Μετάβαση στο περιεχόμενο