...
Όργανα Μέτρησης – Καταγραφής Ιδιοτήτων Φρούτων

Όργανα Μέτρησης & Καταγραφής

Η HELLAGRO Α.Ε διαθέτει μια ευρεία γκάμα από όργανα μέτρησης και καταγραφής ιδιοτήτων των φρούτων (καλίμπρες, θερμόμετρα, διαθλασίμετρα, σκληρόμετρα κ.ά.), καθώς και θερμογράφους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Τα όργανα μέτρησης και καταγραφής ιδιοτήτων που διαθέτει η HELLAGRO Α.Ε είναι άριστης ποιότητας και όπου απαιτείται διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και διακριβώσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο