...
Φιλμ Ενσίρωσης SILOMAX

Φιλμ Ενσίρωσης SILOMAX

Το Ασπρόμαυρο φιλμ ενσίρωσης SILOMAX, είναι ένα αδιαφανές φιλμ το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να συντηρηθεί η ζωοτροφή και να προστατευτεί η ποιότητα και η θρεπτική της αξία. Τα συγκεκριμένα φιλμ περιορίζουν την άνοδο της θερμοκρασίας καθώς το άσπρο εξωτερικό στρώμα αντανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση της ζωοτροφής ενώ το εσωτερικό μαύρο χρώμα εξασφαλίζει πλήρη αδιαφάνεια και σταθερή εσωτερική θερμοκρασία. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αποτελεσματικότερη η ζύμωση, μειώνονται οι απώλειες και βελτιώνεται η ποιότητα της ζωοτροφής.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι φρέσκες τροφές που αποσκοπούν στη τροφή των ζώων, συχνά συντηρούνται με τη μέθοδο της ενσίρωσης (διεθνώς “ensilage”). Η προσθήκη συντηρητικών κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι ουσιώδης για να εγγυηθεί η καλή ποιότητα της τροφής των ζώων.
Η υπερβολική άνοδος της θερμοκρασίας αποφεύγεται λόγω της λευκής επίστρωσης της μεμβράνης η οποία τοποθετείται από επάνω και αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου, ενώ περαιτέρω έλεγχος της θερμοκρασίας επιτυγχάνεται από τη μαύρη επίστρωση που βρίσκεται εσωτερικά στο φιλμ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο