...
Αρχική Εταιρία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


Ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο,
την κοινωνία,
το περιβάλλον.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η HELLAGRO A.E. έχει ενστερνιστεί την Κοινωνική Ευθύνη ως μέρος της ταυτότητάς της. Η στρατηγική της βασίζεται στη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, συνδυάζοντας την οικονομική επιτυχία και την κοινωνική ευημερία με φροντίδα και σεβασμό προς το περιβάλλον.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  • Αποφυγή άσκοπης σπατάλης χαρτιού
  • Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού & μπαταριών
  • Συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προκειμένου τη συλλογή και τη σωστή αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Δωρεές σε κοινωνικά παντοπωλεία, εθελοντικές ομάδες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σώματα ασφαλείας
  • Χορηγίες και συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς
  • Συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις για καλό σκοπό
  • Στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στήριξη προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα
  • Αιμοδοσία
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Μετάβαση στο περιεχόμενο