Начало За Нас ИНОВАТИВНОСТ


Се насочваме
към бъдещите тенденции

ИНОВАТИВНОСТ

Изследвания и разработки
Отделът за изследвания и развитие на HELLAGRO АД се състои от отлично квалифициран научен персонал, като агрономи, химици и хранителни технолози.
Нашият постоянен научен персонал е в непрекъснато взаимодействие с консултанти извън дружеството – доставчици, изследователски институти и университети, с цел навременно идентифициране на пазарните тенденции, на бъдещите нужди и технологични търсения в бранша.
По този начин, с подкрепата на глобална мрежа от партньори, както в географски мащаб, така и в различни професионални области, ние сме в състояние да предоставим персонализирани решения, които отговарят на нуждите на нашите клиенти.

Иновация
В HELLAGRO АД се насочваме към бъдещите тенденции, като залагаме на иновациите като ключов момент за печеливш прираст.
Непрекъснато търсим нови материали и решения в тази насока, работим върху вече съществуващите, като се опитваме да развиваме нови технологии и да предлагаме на търговеца и потребителя иновативни опаковъчни решения. Също така, в желанието си да допринесем в положителен аспект за намаляване на въздействието върху околната среда и екологичния отпечатък върху планетата, сме в постоянно търсене на по-устойчиви решения, които дават положителен знак, както на жизнения цикъл на продукта, така и на околната среда.

ИНОВАТИВНОСТ
Skip to content