...
Απορροφητικό κραδασμών (Cushioning)

Προϊόντα Χάρτινης Προστατευτικής Συσκευασίας

Η HELLAGRO Α.Ε., σε συνεργασία με την παγκοσμίως αναγνωρισμένη εταιρία Ranpak, τον πρώτο παραγωγό 100% βιώσιμων υλικών για συσκευασίες με χαρτί, προσφέρει καινοτόμες λύσεις για την προστασία των προϊόντων με τρόπους που ωφελούν τις επιχειρήσεις, τους πελάτες και το περιβάλλον.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο