Δίχτυ Multiclima
products-letters-en

Δίχτυ multiclima

Τα δίχτυα multiclima και multiclima plus δημιουργούν καλύτερο μικροκλίμα στις υπό κάλυψη καλλιέργειες, δημιουργώντας συνθήκες πρωίμισης των καλλιεργειών, αλλά και προστασίας από τον πρώιμο παγετό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Προστατεύουν από δυνατούς ανέμους και δυνατές βροχές εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη παραγωγή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο