...
Φιλμ Ενσίρωσης SILOMAX

Φιλμ Ενσίρωσης SILOMAX

Το Ασπρόμαυρο φιλμ ενσίρωσης SILOMAX, είναι ένα αδιαφανές φιλμ το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να συντηρηθεί η ζωοτροφή και να προστατευτεί η ποιότητα και η θρεπτική της αξία. Τα συγκεκριμένα φιλμ περιορίζουν την άνοδο της θερμοκρασίας καθώς το άσπρο εξωτερικό στρώμα αντανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση της ζωοτροφής ενώ το εσωτερικό μαύρο χρώμα εξασφαλίζει πλήρη αδιαφάνεια και σταθερή εσωτερική θερμοκρασία. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αποτελεσματικότερη η ζύμωση, μειώνονται οι απώλειες και βελτιώνεται η ποιότητα της ζωοτροφής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο