...
Δίχτυα Οικοδομών

Δίχτυα Οικοδομών

Δίχτυα Οικοδομών:  Η HELLAGRO Α.Ε. διαθέτει δίχτυα monofilament για την προστασία από τις οικοδομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε διάφορα κτίρια. Τα συγκεκριμένα δίχτυα είναι κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίο (HPDE) με σταθεροποίηση έναντι της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας.

Εφαρμογή

Χρησιμοποιούνται κυρίως περιμετρικά στις σκαλωσιές σε οικοδομές, καθώς και σε ανακαινίσεις κτιρίων για την προστασία των εργατών και των περαστικών από πτώση υλικών. Παράλληλα προστατεύουν τα γειτονικά κτίρια από ζημίες που μπορεί να συμβούν από την πτώση μπάζων και άλλων αντικειμένων.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο