...
Σπάγκος Θερμοκηπίου ARMA®

Σπάγκοι (Σπάγγοι) – Σχοινιά