...
ABSORTOP

ABSORTOP

За контейнери с товари в насипно състояние или из цяло-запълнени
Absortop се основава на доказаната способност на калциевия хлорид да премахва драстично влагата от въздуха.
Absortop е проектиран за използване при товари в насипносъстояние и изцяло напълнени контейнери. Absortop е проектиран с цел да се окачи от свързващите пръстени, които се намират подпокривана съда.

Skip to content