ABSORBAG

ABSORBAG

Висока абсорбация чрез-воденколектор.
Absorbag се базирана доказа натаспосо-бностнакалциевия хлорид-да отстранява драстично влагата от въздуха.
Absorbag разполага също и с едно изключително защитно-покритие от картонка тодопълни-телна преванти внамяркапри-преместване на товара.

Типични приложения

Absorbag може да сеизползва за всяка къввидтовари, в които е възможно да има разстояние от минимум 10 cm междутовара и Absorbag и затовари, които се натоварватна височина до 1,5 метра от земята.
Поставяне на Absorbag в контейнер.

  Ζητήστε μας Προσφορά

  ABSORBAG
  Размери

  Дължина: 1.250 mm

  Широчина: 135 mm

  Дълбочина: 50 mm

  Тегло

  1,5 kgr

  Работнате-мпература

  – 20 ° C до + 80 ° C

  Абсорби-ращосре-дство

  калцие в хлорид (регистрационен номер CAS 10043-52-4)

  Капаците-тнаабсо-рбиране

  до 2,25 литра

  Не съдържа DMF – в съответствие с RoHS – в съответствие с REACH

  Skip to content