...
ABSORBAG

ABSORBAG

Висока абсорбация чрез-воденколектор.
Absorbag се базирана доказа натаспосо-бностнакалциевия хлорид-да отстранява драстично влагата от въздуха.
Absorbag разполага също и с едно изключително защитно-покритие от картонка тодопълни-телна преванти внамяркапри-преместване на товара.

Skip to content