RAINSTOP
products-letters-en

Всички продукти на HELLAGRO АД са съобразени с изискванията на съответното гръцко и европейско законодателство за следи от и разпространение на вещества и са безопасни за потребителите.

По-конкретно, материалите, които ще бъдат в контакт с храни, разполагат със съответните свидетелства и подлежат на строга проверка за липсата на тежки метали и вредни химически вещества.

Отдел Качествен контрол на HELLAGRO АД, следвайки стандартите, с които е сертифицирана, извършва проверки на всички партиди материали, които се получават, както и на продуктите, които ще бъдат предадени.

За подсигуряването на качеството HELLAGRO АД прилага стандартите ISO 9001:2015 и ISO 22000:2018 на ΤÜV AUSTRIA.

Skip to content