...
HA ABSORGEL BLANKET

HA ABSORGEL BLANKET

ЗА ИЗЦЯЛО НАПЪЛНЕНИ КОНТЕЙНЕРИ
Покритието Absorgel Blanket се базирана доказаната способност нака-лциевиях лорид да отстранява-драстично влагата от въздуха. Водата, която се абсорбира се свързва с гел, като резултатът е, чесе предотвратява образуването на вода в течна форма и в последствие изтичането.

Skip to content