...
ABSORGEL HANGING

ABSORGEL HANGING

ВИСОКА АБСОРБАЦИЯ НА ВЛАГАТА БЕЗ ОБРАЗУВАНЕ НА ВОДА
Absorgel Hanging се основа вада доказаната способностнака-лциевиях лорид да отстранява-драстично влагата от въздуха. Водата, която се абсорбира се свързва с гел и в резултат на това се предотвратява образуването на вода в течна форма и в последствие нейното изтичане.
Може да сез акрепи във вдлъбнатината-на страничните стени във велпапе конфи-гурация на контейнера (вижфигура 1) или хоризонтално над товара (вижфигура 2).

Skip to content