ABSORGEL HANGING

ABSORGEL HANGING

ВИСОКА АБСОРБАЦИЯ НА ВЛАГАТА БЕЗ ОБРАЗУВАНЕ НА ВОДА
Absorgel Hanging се основа вада доказаната способностнака-лциевиях лорид да отстранява-драстично влагата от въздуха. Водата, която се абсорбира се свързва с гел и в резултат на това се предотвратява образуването на вода в течна форма и в последствие нейното изтичане.
Може да сез акрепи във вдлъбнатината-на страничните стени във велпапе конфи-гурация на контейнера (вижфигура 1) или хоризонтално над товара (вижфигура 2).

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Absorgel Hanging може да се използва за всякакъв вид товари, при които се изисква разстояние от едва 25 mm между товара и Absorgel Hanging. Особено ефективен е в случаина контейнери с голям товар.
Поставяне на Absorgel hanging вертикално в контейнера
Поставянена Absorgel Hanging хоризонтално в контейнера

ПРЕДИМСТВА

Absorgel Hanging е лесен за използване и е проектиран потакъв начин, че да заема възможно най-малко пространство в контейнера, за пазвайки пълна функционалност.

  Ζητήστε μας Προσφορά

  HA ABSORGEL HANGING
  Размери

  Дължина: 1.500 mm

  Широчина: 135 mm

  Дълбочина: 20 mm

  Тегло

  1,0 kgr

  Работнате-мпература

  – 20 ° C до + 80 ° C

  Абсорбиращо средство

  Калцие в хлорид (регистрационен номер CAS 10043-52-4)

  Капацитет на абсорбиране

  до 2,25 литра

  Без DMF – в съответствие с RoHS – в съответствие с REACH

  Skip to content