...
Начало За Нас Политика за качество

Осигуряване на качеството, прилагане на ISO стандарти.

Политика за качество

Всички продукти на HELLAGRO АД са съобразени с изискванията на съответното гръцко и европейско законодателство за следи от и разпространение на вещества и са безопасни за потребителите.

По-конкретно, материалите, които ще бъдат в контакт с храни, разполагат със съответните свидетелства и подлежат на строга проверка за липсата на тежки метали и вредни химически вещества.

Отдел Качествен контрол на HELLAGRO АД, следвайки стандартите, с които е сертифицирана, извършва проверки на всички партиди материали, които се получават, както и на продуктите, които ще бъдат предадени.

За подсигуряването на качеството HELLAGRO АД прилага стандартите ISO 9001:2015 и ISO 22000:2018 на ΤÜV AUSTRIA.

 

СЕРТИФИКАТ EN ISO 9001: 2015
СЕРТИФИКАТ EN ISO 22000: 2018

 

Политика за качество
Skip to content