UVASYS ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ

Τα σταφύλια μετασυλλεκτικά είναι ευαίσθητα σε μυκητιακές μολύνσεις ακόμα κι αν αποθηκεύονται στη βέλτιστη θερμοκρασία…

UVASYSΤο Uvasys πρωτοβγήκε στην αγορά πριν από περίπου 14 χρόνια και επέφερε μια νέα, ιδιαίτερα καινοτόμα ανάπτυξη στον τομέα των πλαστικών πολυστρωματικών φύλλων Διοξειδίου του Θείου. Έγινε το προϊόν επιλογής σε πολλές αγορές και ως εκ τούτου στην πορεία των χρόνων αναπτύχθηκαν άλλα ανταγωνιστικά πλαστικά πολυστρωματικά φύλλα. Τα προϊόντα αυτά κατασκευάζονται και τυπώνονται σκόπιμα ώστε να μοιάζουν με το Uvasys. Παρόλα αυτά, η επίδοση τους είναι πολύ διαφορετική. Σήμερα, φαίνεται να υπάρχουν 3 «πλαστικά» φύλλα που πωλούνται στο εμπόριο εκτός του Uvasys. Αυτά είναι: το Osku Hellas (κατασκευάζεται στη Χιλή), το Proteku Plus (κατασκευάζεται στη Βραζιλία) και το Vinguard (κατασκευάζεται στην Νότια Αφρική).

UVASYS ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ

Τα σταφύλια μετασυλλεκτικά είναι ευαίσθητα σε μυκητιακές μολύνσεις ακόμα κι αν αποθηκεύονται στη βέλτιστη θερμοκρασία των -0.5oC. Η πιο σημαντική παθογένεια των αποθηκευμένων Επιτραπέζιων Σταφυλιών είναι η «Τεφρά Σήψη», κοινώς γνωστή και ως «Βοτρύτης», η οποία προκαλείται από το  Botrytis cinerea. Σε κάποιες χώρες,  ιδιαιτέρως στις Η.Π.Α., απολυμαίνουν τα σταφύλια με αέριο του Διοξειδίου του Θείου.  Παρόλα αυτά, εάν τα σταφύλια πρόκειται να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις η μέθοδος αυτή δεν είναι πρακτική.
Κατά συνέπεια, αναπτύχθηκαν τα περιβλήματα που παράγουν Διοξείδιο του Θείου ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά και η μετασυλλεκτική αποθήκευση των Επιτραπέζιων Σταφυλιών σήμερα για περιόδους μέχρι 4 μηνών. Εξαιτίας των ανησυχιών για τα κατάλοιπα Θειωδών Αλάτων υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη για την εξεύρεση εναλλακτικών. Παρόλα αυτά, η υπεύθυνη χρήση του Διοξειδίου του Θείου παραμένει η μόνη εμπορικά βιώσιμη μέθοδος αποθήκευσης και μεταφοράς Επιτραπέζιων Σταφυλιών.

  

 

    ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ UVASYS

 

1.Ευκολία συσκευασίας του κιβωτίου σταφυλιών.

2.Χαμηλότερο κόστος εργασίας.

3.Εξοικονόμηση κόστους λόγω της εξάλειψης των χάρτινων υλικών συσκευασίας.

4.Πιο ομοιόμορφη κατανομή του SO2 στο κιβώτιο.

5.Ασφάλεια: Τα χημικά δεν μπορούν να διασκορπιστούν σε περίπτωση που σκιστεί κατά λάθος το Uvasys.

6.Το Uvasys μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις διαστάσεις ώστε να ταιριάζει με τα περισσότερα κιβώτια.

7.Λιγότερη ζημία από το SO2.

8.Προβλέψιμη και σταθερή εκπομπή του αερίου.

9.Εκτεταμένες περίοδοι αποθήκευσης είναι δυνατές χωρίς αλλαγή των πλαστικών πολυστρωματικών φύλλων.

10.Καθώς το Uvasys δεν εκπέμπει μεγάλες ριπές αερίου σε περίπτωση διακοπής στην ψυκτική αλυσίδα, τα σταφύλια υποβάλλονται σε μικρότερη ζημία από το Διοξείδιο του Θείου.

11.Το φύλλο δεν αναλώνεται σε περίπτωση διακοπής στην ψυκτική αλυσίδα.

12.Τα Επιτραπέζια Σταφύλια που αποθηκεύονται με το Uvasys έχουν χαμηλά κατάλοιπα Θειωδών Αλάτων (συνήθως <5ppm), σε συμφωνία με την Οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών.

13.Αισθητική εμφάνιση και πριν και μετά τη χρήση.

14.Το προσωπικό που αποσυσκευάζει δεν εκτίθεται ποτέ σε υψηλά επίπεδα αερίου  SO2.

15.Το Uvasys περιέχει λιγότερο πλαστικό από ότι η χάρτινη συσκευή παραγωγής και η απόρριψη είναι ευκολότερη.

16.Άριστη εμφάνιση των μίσχων και των ρωγών.

17.Η διάρκεια διατήρησης των σταφυλιών παρατείνεται.

18.Καθώς το φύλλο είναι συμπιεσμένο απαιτεί λιγότερο αποθηκευτικό χώρο.

19.Το φύλλο μπορεί να εύκολα να ανασυσκευασθεί στο κιβώτιο εάν ανοιχθεί για οποιονδήποτε λόγο.

20.Τα φύλλα Uvasys δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν πριν το κιβώτιο φτάσει στα σουπερμάρκετ.

21. Αυστηρή Διασφάλιση Ποιότητας βασιζόμενη στην επίδοση, για κάθε παρτίδα.

22.Ο Αριθμός Παρτίδας που τυπώνεται σε κάθε φύλλο επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.

23. Προτίμηση συγκεκριμένων Βρετανικών σουπερμάρκετ για σταφύλια που συσκευάζονται με Uvasys.

UVASYS : ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ UVASYS ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΜΗΤΩΝ ΤΟΥ Διπλό έναντι Μονού

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ UVASYSΤΥΠΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ UVASYS ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΦΥΛΛΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ UVASYS

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ UVASYS

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ