ΑΛΛΑ XΗΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΛΛΑ XΗΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ως άλλα χημικά συσκευασίας αναφέρουμε εδώ τα μυκητοκτόνα και απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται μετασυλλεκτικά στα εσπεριδοειδή.

Το μυκητοκτόνο imazalil 50% χρησιμοποιείται είτε διαλυμένο σε νερό, είτε στο κερί επικάλυψης, και προστατεύει εναντίoν κυρίως των πενικιλίων στα εσπεριδοειδή. Ο χρήστης έχει τον απόλυτο έλεγχο της δόσης που χρησιμοποιεί (σε αντίθεση με μυκητοκτόνα που είναι ήδη διαλυμένα σε κερί).

Το απορρυπαντικό φρούτων έχει ειδική σύνθεση για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των καρπών, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα φυτοτοξικότητας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Τα χημικά συσκευασίας της HELLAGRO διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας.

ΑΛΛΑ XΗΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Το μυκητοκτόνο διατίθεται σε φιάλες του 1lt και το απορρυπαντικό φρούτων σε βαρέλια των 200lt.