Α/Μ ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΜ PE

Α/Μ ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΜ PE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σάκοι από ασπρόμαυρο film πολυαιθυλενίου για την αεροστεγή συσκευασία ενσιρωμάτων. Για την συσκευασία ιχθυοτροφών, ζωοτροφών, λιπασμάτων και αδρανών υλικών και ρητινών.
Ατύπωτοι ή τυπωμένοι με τα στοιχεία του πελάτη

Διατίθενται σε:

– Έτοιμο σακί

– Σωλήνας για αυτόματη γεμιστική μηχανή

– Ρολό για αυτόματη διαμορφωτική γεμιστική μηχανή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Συσκευασία υψηλής αντοχής (25-50 Kg/ bag σε 1-1,5 tn/plt)

– Με η χωρίς αντιολοσθητική ζώνη

– Εκτύπωση Α+Β όψη

– Μελάνια UV

– Δυνατότητα διάτρησης εξαερισμού

– Διπλή κόλληση βάσης για μεγαλύτερη αντοχή


Α/Μ ΣΑΚΟΙ PE ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ - ΣΑΚΟΙ PE ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Διαστάσεις 40cm x 60cm ή 40cm x 70cm με πιέτα και πλαϊνό τοίχωμα
Πάχος 80μm – 200μm
Δυνατότητα για διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη

 

Α/Μ ΣΑΚΟΙ PE ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ - ΣΑΚΟΙ PE ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Διαστάσεις
40cm x 60cm ή 40cm x 70cm με πιέτα και πλαϊνό τοίχωμα
Πάχος
80μm – 200μm
Δυνατότητα για διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη