ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ SILOMAX®

ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ SILOMAX®

ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ SILOMAX®

Το ασπρο-μαύρο φιλμ ενσίρωσης SILOMAX καλύπτει και προστατεύει τη χειμέρια τροφή των ζώων, από μια αδιαφανή λευκή και μαύρη μεμβράνη η οποία παράγεται σε πάχος που κυμαίνεται μεταξύ 150my και 200my.

ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ Φιλμ Ενσίρωσης Γεωργικής χρήσης | Hellagro.gr
ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ Φιλμ Ενσίρωσης | Hellagro

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ SILOMAX

Οι φρέσκες τροφές που αποσκοπούν στη τροφή των ζώων, συντηρούνται με την τοποθέτηση τους σε ειδικά δοχεία συντήρησης με silo, ή παρεμφερείς μεθόδους, όπως με ειδική μέθοδο αποκαλούμενη διεθνώς «ensilage». Η προσθήκη συντηρητικών είναι ουσιώδης για να εγγυηθεί καλής ποιότητας διατηρητέα τροφή ζώων (SILAGE). Οι μεγάλες αυξήσεις της θερμοκρασίας αποφεύγονται λόγω της διπλής ιδιότητας της μεμβράνης καθόσον η λευκή επίστρωση της μεμβράνης βρίσκεται από επάνω και αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου. Περαιτέρω έλεγχος της θερμοκρασίας επιτυγχάνεται από τη μαύρη επίστρωση της μεμβράνης που βρίσκεται στο κάτω τμήμα.

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΤΡΟΦΗ (SILAGE)

 • Προκειμένου να παραχθούν τα γαλακτικά ένζυμα, είναι αναγκαίο να επιτευχθεί μία ιδανική θερμοκρασία. Το χρώμα της σοδειάς είναι μία καλή ένδειξη για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας από τον αγρότη.
 • Η φυσιολογική θερμοκρασία του φυλασσόμενου προϊόντος πρέπει να δίνει σε αυτό ένα ανοιχτό πράσινο ή κίτρινο χρώμα και πρέπει να αποπνέει μία ευχάριστη οσμή όπως του ξυδιού.
 • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φυλασσόμενη τροφή αποπνέει δυνατή οσμή και το χρώμα της είναι σκούρο πράσινο είναι προφανές ότι η προς διατήρηση τοποθέτηση ζωοτροφών έγινε υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.
 • Στην ιδανική περίπτωση η σοδειά θα πρέπει να έχει δυνατή όξινη γεύση με τιμές Ph μικρότερες του 4,5 και να είναι σκληρή στην αφή. Όταν αντιληφθούμε ότι το προϊόν έχει καφέ ή μαύρη όψη και οσμή χαλασμένου άχυρου ή καμμένης ζάχαρης, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η διαδικασία τοποθέτησης προϊόντος προς διατήρηση, πραγματοποιήθηκε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Συμβουλές για τη συντήρηση τροφής ζώων σε κατασκευές τύπου “silo”

 • Οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για την βελτίωση διατήρησης ζωοτροφών.
 • Οι σοδειές πρέπει να είναι καθαρές πριν τοποθετηθούν προς φύλαξη.
 • Το γέμισμα των silo θα πρέπει να είναι αδιάκοπο και να γίνεται σε όσο το δυνατό συντομότερο χρόνο.
 • Η μάζα του προς διατήρηση προϊόντος στο silo, πρέπει να έχει ενιαία σύνθεση.
 • Το είδος του προϊόντος που θα εναποθηκευτεί, θα προσδιορίσει το τη χρήση του σωστού συντηρητικού.
 • Η τροφοδοσία των ζώων θα πρέπει να γίνεται όταν το αποθηκευμένο προϊόν είναι στην υψηλότερη θρεπτική του αξία.
 • Τα silo (ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι ζωοτροφών) πρέπει να είναι ερμητικά σφραγισμένα.
 • Τα silo πρέπει να είναι τοποθετημένα σε περιοχή η οποία έχει ελάχιστες επιρροές θερμότητας από τον ήλιο.
 • Η τροφή από τα silo πρέπει να διανέμεται στα ζώα αφού κοπεί και διαιρεθεί σε μικρά κομμάτια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ SILOMAX

 • Σταθερό πάχος φιλμ ενσίρωσης που εγγυάται την ομοιόμορφη κάλυψη του σωρού ζωοτροφής.
 • Εγγυημένη προστασία για ένα χρόνο από την τοποθέτηση του ασπρο-μαύρου φιλμ ενσίρωσης.
 • Διαμόρφωση σταθερών συνθηκών ωρίμανσης της χορτονομής.


ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ FILM ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ SILOMAX®
  Διαστάσεις 8m x 30m, 10m x 30m, 12m x 30m, 12m x 40m, 14m x 30m, 14m x 40m, 16m x 30m, 16m x 40m

  nbsp;

  ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ FILM ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ SILOMAX®
  Διαστάσεις
  8m x 30m, 10m x 30m, 12m x 30m, 12m x 40m, 14m x 30m, 14m x 40m, 16m x 30m, 16m x 40m

  FILM ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

  ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

  ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

  ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ SILOMAX