...
Μεγασάκοι – Big Bags – FIBC – Τσουβάλια jumbo

Μεγασάκοι – Big Bags – FIBC – Τσουβάλια jumbo

Μεγασάκοι – Big Bags

Οι μεγασάκοι ή big bags ή FIBC (Flexible Intermediate Bulk Containers) ή τσουβάλια jumbo που προσφέρει η HELLAGRO ΑΕ χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και αποθήκευση μη συσκευασμένων βιομηχανικών υλικών. Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις εξασφαλίζοντας την ανθεκτική χρήση και την αποτελεσματικότητά τους. 

Παράγονται από πολυπροπυλένιο (PP) σε πολλούς διαφορετικούς τύπους και διαστάσεις, ανάλογα με τη μορφή του υλικού που συσκευάζεται, τον επιθυμητό όγκο και το βάρος μεταφοράς και γενικότερα τις απαιτήσεις του πελάτη. Ο τύπος του μεγασάκου καθορίζεται κυρίως από τη μορφή που έχει το πάνω μέρος (ανοιχτό, με βαλβίδα πλήρωσης ή με κάποια μορφή προέκτασης υφάσματος ώστε να κλείνει) και το κάτω μέρος του (κλειστό ή με βαλβίδα εκκένωσης, αλλά και από τα πόσα σημεία στήριξης διαθέτει 1 κεντρικό, 2 πλευρικά, ή 4 ένα σε κάθε γωνία. Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να διαθέτουν εσωτερική σακούλα πολυαιθυλενίου ή να είναι λαμιναρισμένοι, (δηλ. αδιαβροχοποιημένοι).  

Επιπλέον των απλών μεγασάκων, η HELLAGRO Α.Ε προσφέρει αεριζόμενους μεγασάκους, οι οποίοι διαθέτουν λωρίδες λεπτότερης πλέξης , ώστε να αερίζεται το εσωτερικό τους και τα προϊόντα που περιέχονται σε αυτούς. Οι αεριζόμενοι μεγασάκοι – big bags – FIBC χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση και μεταφορά πατάτας, ξύλων και λοιπών προϊόντων που χρήζουν αερισμού.  

Τέλος, διατίθενται ειδικοί μεγασάκοι για μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, τύπου big bags UN. Οι UN μεγασάκοι  είναι πιστοποιημένοι για την μεταφορά επικίνδυνων υλικών (HAZardous MATerials) σύμφωνα με τους κανονισμούς ADR. Σε σύγκριση με τους τυπικούς μεγασάκους – FIBC, οι μεγασάκοι UN είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί για να αποτρέπουν τη διαρροή των επικίνδυνων υλικών ακόμα και όταν βρίσκονται σε κατάσταση πίεσης, χαρακτηριστικά για τα οποία δοκιμάζονται και ελέγχονται διεξοδικά, ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις προαπαιτούμενες προδιαγραφές και να διατηρείται ασφαλές το προϊόν κατά τη μεταφορά του 

Αυτές οι δοκιμές είναι ανύψωσης και πτώσης (κατακόρυφα η πλαγίως) γεμισμένου μεγασάκου μέχρι και 5 φορές το ωφέλιμο βάρος του και επανατοποθέτηση του σε κατακόρυφη θέση, όπως επίσης έλεγχος αντοχής στην στοίβαξη γεμάτων μεγασάκων και δοκιμή τεντώματος ενώσω είναι γεμάτος μέχρι σημείου θραύσης. 

Σύμφωνα με το επίπεδο επικινδυνότητας του συσκευαζόμενου υλικού, οι UN χαρακτηρίζονται με συνδυασμό των αριθμών Ι,ΙΙ,ΙΙΙ καθώς και με τα γράμματα X, Y, Z. 

Παράλληλα αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μεγασάκου, διαχωρίζονται στους τύπους 

13H1: υφαντό πολυπροπυλένιο (PP) χωρίς αδιάβροχη επίστρωση χωρίς εσωτερικό liner
13H2: υφαντό πολυπροπυλένιο (PP), με αδιάβροχη επίστρωση χωρίς liner
13H3: υφαντό πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς αδιάβροχη επίστρωση με liner
13H4:  υφαντό πολυπροπυλένιο (PP), με αδιάβροχη επίστρωση με liner 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο