...
Ετικέτες Τύπου Γραβάτας

Ετικέτες Τύπου Γραβάτας

Οι Ετικέτες Τροφίμων Τύπου Γραβάτας χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση της απλής οικονομικής συσκευασίας σε δίχτυ. Άριστη εφαρμογή σε όλες τις αυτόματες και ημιαυτόματες μηχανές συσκευασίας.

Η μία τους πλευρά είναι συνήθως προεκτυπωμένη, είτε με γενική εκτύπωση, είτε με τη μακέτα του πελάτη, ενώ η άλλη πλευρά είναι συνήθως ατύπωτη και θερμική, για την εκτύπωση κειμένου και εικόνων σε κατάλληλους εκτυπωτές.
Υπάρχει δυνατότητα διάθεσης σε έτοιμες, κομμένες και εκτυπωμένες, ετικέτες τύπου γραβάτας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο