Η ΗELLAGRO διαθέτει μια ευρεία γκάμα από πλαστικές σακούλες, κυρίως για φρούτα και λαχανικά.

Οι πλαστικές σακούλες (κατασκευασμένες από φιλμ πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου ή πολυαμιδίου) είναι ένα κύριο υλικό μικροσυσκευασίας φρούτων και λαχανικών.  Εκτός από το πολύ χαμηλό κόστος, αυτόματα συστήματα μειώνουν επιπλέον το κόστος συσκευασίας, όπως συμβαίνει και με τις τσάντες διχτυού.

Οι πλαστικές σακούλες είναι διαφανείς, επιτρέποντας τον άνετο έλεγχο του περιεχομένου τους, και εύκολα επιδέχονται υψηλής ποιότητας εκτύπωση.

Οι πλαστικές σακούλες διατίθενται σε μεγάλη γκάμα πάχους και ποιότητας, και μπορούν να κατασκευαστούν έτσι που να ελέγχουν τη σύσταση των αερίων μέσα στη συσκευασία.

Οι πλαστικές σακούλες τροποποιημένης ατμόσφαιρας «αναπνέoυν» με ρυθμό τέτοιο που να διατηρεί το σωστό μίγμα οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών μέσα στη σακούλα. Εφόσον κάθε νωπό προϊόν έχει τις δικές του προδιαγραφές για περιβάλλον αερίων, υλικά συσκευασίας τροποποιημένης ατμόσφαιρας έχουν πλέον κατασκευασθεί για κάθε ένα από αυτά. Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει πως ο χρόνος ζωής ενός νωπού προϊόντος επιμηκύνεται αισθητά εξ’ αιτίας του τρόπου συσκευασίας. Η εκρηκτική αύξηση των πρώιμα κομμένων φρούτων και λαχανικών οφείλεται κατά ένα μέρος και στη συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας.