ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ COVID19

μενουμε ασφαλεις

Ενέργειες της HELLAGRO AE για την πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανής κρίσης από κρούσματα COVID-19.

 

Η εταιρεία HELLAGRO AE με γνώμονα την εταιρική κοινωνική ευθύνη της απέναντι στους εργαζομένους, αλλά και την κοινωνία, κρίνει σκόπιμο να ενημερώσει τους συνεργάτες της πως συμμορφώνεται διαρκώς σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19 και τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με τον COVID-19.

Πιο συγκεκριμένα, στην εταιρεία HELLAGRO AE εφαρμόζουμε τα παρακάτω στα γραφεία καθώς και τις αποθήκες μας:

Περιοδικούς μοριακούς ελέγχους COVID-19

Συχνό πλύσιμο χεριών

Υποχρεωτική χρήση μάσκας

Τακτική απολύμανση χώρων

Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας

Απαγόρευση εταιρικών συναντήσεων

Αναβάθμιση των δικτύων και των τηλεφώνων για απρόσκοπτη εργασία από το σπίτι

Τέλος, η εταιρεία έχει προβεί σε διπλασιασμό της συνολικής επιφάνειας των γραφείων της, με σκοπό την μεγιστοποίηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των θέσεων εργασίας.

Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του Covid-19, η HELLAGRO AE εφαρμόζει έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών της και θα συνεχίσει να το πράττει αυστηρά και στο μέλλον.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ