Vert-Bag/Verti-Sack

Vert-Bag/Verti-Sack

Vert-bag комбинира в една ролка net-film и мрежа extruded или clf или xmesh за създаване на един много впечатляващ пакет. Ширината на net-film обикновено е 145 cm и се използва главно за опаковането на картофи и лук в конкретни автоматични опаковъчни машини. Както и обикновеното net film, така и фолиото на vert-bag може да се отпечата с макет на клиента, а мрежата, както и останалите мрежи, могат да бъдат във всякакъв цвят.

ПРЕДИМСТВА

  • Изключително качество за безпроблемна работа с всички автоматични опаковъчни машини vert-bag.

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА

    VERT-BAG / VERTI-SACK
    Ролката vert-bag се предлага в различни ширини и цветове, в зависимост от изискванията на опаковъчната машина и желания пакет.