СТРЕЧ ФОЛИО PRE-STRETCHED

СТРЕЧ ФОЛИО PRE-STRETCHED

Стреч фолиото за машина PRE-STRETCH (предварително опънато) е подходящо за обикновени опаковъчни машини, като при използването му се постига голямо намаляване на разходите на палет.

ПРЕДИМСТВА

  • По-добра стабилност на товара с по-малко материал (до 50%) в сравнение с традиционните фолиа.
  • Намаляване на разходите, но и на отпадъците.
  • Лесно приложение.
  • Повече метри на ролка и следователно и по-малко смени на ролките.
  • Разнообразие от специфични материали за покриване на всяка конкретна нужда и конкретно приложение.

STRETCH FILM PRE - STRETCHED
СТРЕЧ ФОЛИО ЗА МАШИНА Стреч фолио за ръчна употреба
Дебелина: 5μm - 9μm Дебелина: 5μm - 9μm
Цвят: прозрачно или оцветено Цвят: прозрачно или оцветено
Широчина на ролката: 390mm - 500mm Широчина на ролката: 390mm - 500mm
Тегло на ролката: up to 4.200 Тегло на ролката: 600m - 1.200m

Предлага се в допълнително хлъзгаво отвън

Предлага се в допълнително хлъзгаво отвън