КАНАП СИЗАЛ

КАНАП СИЗАЛ

СИЗАЛЪТ е естествено влакно, което се използва от много години за производство на канапи и въжета за различна употреба при опаковане или връзване на земеделски култури и продукции и се препоръчва, разбира се, за всякакви биологични употреби при връзване или подпори на растения и дървета.

ПРЕДИМСТВА

  • Мек канап от растителен произход.
  • растителен произход.
  • който не наранява растенията.

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА

    КАНАП СИЗАЛ
    Канапът се предлага на макари: 250 gr, 500 gr, 1000 gr
    Еднонишков или двунишков, дължина 350 метра / килограм