ΑΜ СИЛАЖНО ФОЛИО SILOMAX®

ΑΜ СИЛАЖНО ФОЛИО SILOMAX®

Зимният фураж за животните се покрива и предпазва от непрозрачно бяло и черно фолио, което се произвежда с ширина, варираща между 150my и 200my.

СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ

Пресните храни, които са предназначени за хранене на животните, се съхраняват като се поставят в специални съдове за съхранение със silo или други подобни методи, като например чрез специалния метод, наричан международно “ensilage”. Добавянето на консерванти/средства за съхранение, е от съществено значение за гарантирането на доброто качество на съхраняваните храни за животните. Големите увеличения на температурата се избягват поради двойното свойство на мембраната, тъй като бялото покритие на мембраната се намира отгоре и отразява слънчевите лъчи. По-нататъшно стабилизиране на температурата се постига от черното покритие на мембрана, което се намира в долната част.

КАК СЕ ОТРАЗЯВА ТЕМПЕРАТУРАТА НА СЪХРАНЯВАНАТА ХРАНА (SILAGE)

За да се произведат млечните ензими е необходимо да се постигне оптимална температура. Цветът на културата е добър показател за изчисляване на температурата от земеделския производител. Нормалната температура на съхранявания продукт трябва да му придаде светло зелен или жълт цвят и трябва да излъчва приятна миризма като на оцет. В случаите, когато съхраняваната храна излъчва силна миризма и цветът ѝ е тъмно зелен, очевидно е, че поставянето на фуража е извършено при условия на ниска температура.
В идеалния случай, културата трябва да има силен кисел вкус със стойности Ph по-малки от 4,5 и да е твърда на допир. Когато разберем, че продуктът има кафяв или черен външен вид и мирис на развалена слама или изгоряла захар, това е индикация, че процесът на поставяне на продукта за съхранение е осъществен при много висока температура.

Съвети за съхранение на фураж в конструкции тип „силоз“/ “silo”.
Следните указания трябва да бъдат взети предвид за подобряване на съхранението на фуража.

 • Културите трябва да са чисти преди да бъдат поставени за съхранение.
 • Пълненето на силоза/ silo трябва да е непрекъснат процес и да се направи за възможно най-кратко време.
 • Масата на продукта, който ще се съхранява в силоза, трябва да има еднороден състав.
 • Видът на продукта, който ще складира, ще определи и използването на правилният консервант/ средство за съхранение.
 • Даването на храна на животните трябва да се извършва, когато съхраняваният продукт е с най-високата си хранителна стойност.
 • Силозите (специални пространства за съхранение на фураж) трябва да са херметически затворени.
 • Силозите трябва да са поставени в район, където има минимално влияние от топлината на слънцето.
 • Храната от силозите трябва да се разпределя на животните, след като се нареже и раздели на малки парчета.

ПРЕДИМСТВА

 • Стабилна дебелина на фолиото, което гарантира равномерното покритие на купчината фураж.
 • Гарантирана защита за една година след поставянето на фолиото.
 • Конфигуриране на константни условия за узряване на фуража.


ΑΜ СИЛАЖНО ФОЛИО SILOMAX®
размери 8×30, 10×30, 12×30, 12×40, 14×30, 14×40, 16×30, 16×40

 

ΑΜ СИЛАЖНО ФОЛИО SILOMAX®
размери
8×30, 10×30, 12×30, 12×40, 14×30, 14×40, 16×30, 16×40