УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

HELLAGRO предлага широка гама от уреди за измерване и записване на свойствата на плодовете (дебеломери, термометри, рефрактомери, твърдомери и т.н. ), както и за записването им (термографи).

ПРЕДИМСТВА

 • Уредите за измерване и записване на свойствата, които се предлагат от HELLAGRO са с отлично качество и ако се изисква, имат сертификати за качество и калибриране.

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА

  УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
  Дебеломери за плодове
  Уреди за измерване на размерите (обикновено на диаметъра) на плодовете.
  Пластмасови и метални, аналогови и дигитални.
  Термометри
  За помещение, за измерване на температурата в хладилните камери, за измерване на темпаратурата на месестата част на плодовете.
  Могат да са аналогови и дигитални.
  Влагоизмерватели
  Уреди за измерване на относителната влажност в хладилните камери.
  Могат да са аналогови или дигитални.
  Рефрактометри (или бриксометри)
  Уреди за измерване на нивото на плодова захар.
  Могат да са аналогови или дигитални.
  Измерватели на киселинност
  Уреди за измерване на киселинността на плодовете.
  Дигитални ръчни.
  Твърдомери
  Уреди за измерване на твърдостта на плодовете.
  Могат да са аналогови или дигитални, ръчни или компютърни.
  Газсигнализатори
  Става въпрос за метални спринцовки и ампули, които са уреди за измерване на концентрацията на газове (обикновено етилен и въглероден диоксид) в камерите за съхранение на плодове и зеленчуци.
  Термографи
  Уреди за измерване и записване на температурата в хладилните камери, хладилните камиони и контейнери.
  Могат да са механични или електронни (USB).