ХИМИКАЛИ ЗА ОПАКОВАНЕ

ХИМИКАЛИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Като други химикали за опаковане тук ще споменем фунгицидите и детергентите, които се използват след прибирането на реколтата при цитрусовите плодове.

Фунгицидът imazalil 50% се използва или разтворен във вода, или във восъка за покриване и предпазва главно от пеницилина при цитрусовите плодове. Потребителят има пълен контрол на дозата, която използва (противно на фунгоцидите, които вече са разтворени във восък).

Детергентът за плодове има специфичен състав за ефективно почистване на плодовете, без да създава проблем за фитотоксичност.

ПРЕДИМСТВА

  • Химикалите за опаковане на HELLAGRO предлагат всички необходими разрешения.

ХИМИКАЛИ ЗА ОПАКОВАНЕ
Фунгицидът се предлага в бутилки от 1 lt, а детергента за плодове във варели от 200 lt.