ФОЛИО ЗА ПОЧВЕНО ПОКРИТИЕ

ФОЛИО ЗА ПОЧВЕНО ПОКРИТИЕ

Полиетиленовото фолио в черен цвят е подходящо за селското стопанство и за обща употреба. Поставя се на земята и след това се засаждат растенията, като се отварят малки дупки в съответствие с начина на засаждане.

ПРЕДИМСТВА

  • Осигурява предварително узряване на културите, тъй като допринася за повишаването на температурата на почвата, което води до по-бърз растеж на растенията.
  • Едновременно с това улеснява организирането на насажденията, той като се виждат точките на засаждане, улеснявайки грижите при отглеждането на културите.

ФОЛИО ЗА ПОЧВЕНО ПОКРИТИЕ
Широчинаот 0.8m до 2 метра
Дължина500, 1000 и 1400 метра
Дебелина20 или 22 μm

 

ФОЛИО ЗА ПОЧВЕНО ПОКРИТИЕ
Широчина
от 0.8m до 2 метра
Дължина
500, 1000 и 1400 метра
Дебелина
20 или 22 μm