Ha Absorgel Hanging

Ha Absorgel Hanging

Висока абсорбация на влагата без образуване на вода

Absorgel Hanging се основава да доказаната способност на калциевия хлорид да отстранява драстично влагата от въздуха. Водата, която се абсорбира се свързва с гел и в резултат на това се предотвратява образуването на вода в течна форма и впоследствие нейното изтичане.
Може да се закрепи във вдлъбнатината на страничните стени във велпапе конфигурация на контейнера (виж фигура 1) или хоризонтално над товара (виж фигура 2).

Типични приложения

Absorgel Hanging може да се използва за всякакъв вид товари, при които се изисква разстояние от едва 25 mm между товара и Absorgel Hanging. Особено ефективен е в случаи на контейнери с голям товар.
Поставяне на Absorgel hanging вертикално в контейнера
Поставяне на Absorgel Hanging хоризонтално в контейнера

ПРЕДИМСТВА

Absorgel Hanging е лесен за използване и е проектиран по такъв начин, че да заема възможно най-малко пространство в контейнера, запазвайки пълна функционалност.


HA ABSORGEL HANGING
Размери Дължина: 1.500 mm / Широчина: 135 mm / Дълбочина: 20 mm
Тегло 1,0 kgr
Работна температура – 20 ° C до + 80 ° C
Абсорбиращо средство Калциев хлорид (регистрационен номер CAS 10043-52-4)
Капацитет на абсорбиране до 2,25 литра

 

Без DMF – в съответствие с RoHS – в съответствие с REACH

HA ABSORGEL HANGING
Размери
Дължина: 1.500 mm / Широчина: 135 mm / Дълбочина: 20 mm
Тегло
1,0 kgr
Работна температура
– 20 ° C до + 80 ° C
Абсорбиращо средство
Калциев хлорид (регистрационен номер CAS 10043-52-4)
Капацитет на абсорбиране
до 2,25 литра

Без DMF – в съответствие с RoHS – в съответствие с REACH