ABSORBAG

ABSORBAG

ОПИСАНИЕ

Висока абсорбация чрез воден колектор.
Absorbag се базира на доказаната способност на калциевия хлорид да отстранява драстично влагата от въздуха.
Absorbag разполага също и с едно изключително защитно покритие от картон като допълнителна превантивна мярка при преместване на товара.

Типични приложения.

Absorbag може да се използва за всякакъв вид товари, в които е възможно да има разстояние от минимум 10 cm между товара и Absorbag и за товари, които се натоварват на височина до 1,5 метра от земята.
Поставяне на Absorbag в контейнер


ABSORBAG
Размери Дължина: 1.250 mm / Широчина: 135 mm / Дълбочина: 50 mm
Тегло 1,5 kgr
Работна температура – 20 ° C до + 80 ° C
Абсорбиращо средство калциев хлорид (регистрационен номер CAS 10043-52-4)
Капацитет на абсорбиране до 2,25 литра

 

Не съдържа DMF – в съответствие с RoHS – в съответствие с REACH

ABSORBAG
Размери
Дължина: 1.250 mm / Широчина: 135 mm / Дълбочина: 50 mm
Тегло
1,5 kgr
Работна температура
– 20 ° C до + 80 ° C
Абсорбиращо средство
калциев хлорид (регистрационен номер CAS 10043-52-4)
Капацитет на абсорбиране
до 2,25 литра

Не съдържа DMF – в съответствие с RoHS – в съответствие с REACH