VERT-BAG / VERTI-SACK

VERT-BAG / VERTI-SACK

Vert-bag комбинира в една ролка net-film и мрежа extruded или clf или xmesh за създаване на един много впечатля ващ пакет. Ширината на net-film обикновено е 145 cm и се използва главно за опаковането на картофи и лук в конкретни автоматични опаковъчни машини. Както и обикновеното net film, така и фолиото на vert-bag може да се отпечата с макетна клиента, а мрежата, както и останалите мрежи, могат да бъдат въвв сякакъв цвят.

ПРЕДИМСТВА

Изключително качество за без проблемна работа с всички автоматични опаковъчни машини vert-bag.

    Ζητήστε μας Προσφορά

    VERT-BAG / VERTI-SACK

    Ролката vert-bag се предлага в различни ширини и цветове, в зависимост от изискванията на опаковъчната машина и желания пакет.

    Skip to content