...
BOLLORÉ СВИВАЩО ФОЛИО

BOLLORÉ СВИВАЩО ФОЛИО

HELLAGRO предлага много функционален и специализиран свиващсе филм, изработен от известната група от компании Bolloré.
Това е пълна и новаторска гама от продукти, разработени така, че да отговарят на нуждите на пазарите на индустриални и потребителски стоки.

Skip to content