...
БРЕЗЕНТИ

БРЕЗЕНТИ

Брезентите сеизползватзапредпазваненапредмети, стоки, машини и превознисредстваотатмосфернитеусловия (дъжд, влага, слънце). Същотакасеизползватзапредпазваненаживотни, както и заплувнибасейни, перголи и защитанасергиинаоткритонауличнитепазари и панаири.

ПРЕДИМСТВА

• Тъканиотполиетиленевинишки с високаплътност (HDPE)
• водоустойчиви
• с подпорникрикове в периферията и вътрешноусилванепериметрично
• като в ъглитеиматподсиленатриъгълнапластина PVC с уплътнителенпръстен
• Всичкитенибрезентисаво-доустойчиви

  Запитвания

  БРЕЗЕНТИ

  Предлагасе в 2 вида, 120 gr/кв.м. и 190 gr/кв.м. в различницветове и в голяморазнообразиеотразмери, задаотговарятнавсичкинужди.

  РАЗМЕРИ
  2m×3m
  2m×4m
  2m×6m
  3m×5m
  3m×6m
  3m×8m
  4m×5m
  4m×6m
  4m×8m
  5m×6m
  5m×8m
  5m×10m
  6m×8m
  6m×10m
  6m×12m
  8m×8m
  8m×10m
  8m×12m
  НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

  Оранжево, Синьо, Зелено, Кафяво, Светлозелено