...
ЧУЛ ЮТА

ЧУЛ ЮТА

Тъка нотрастителен произход, която се използва главно в разсадници за защитана-малките дръвчета от измръзване. Освен това се използва присклонове, в близост допътните артерии за стабилизиране напочвата, а в същото време сепоставя и като декоративен материална витрини, театрални сцени и т.н.

Skip to content