...
УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

HELLAGRO предлага широка гама от уреди за измерване и записване на свойствата на плодовете (дебеломери, термометри, рефрактомери, твърдомери и т.н. ), както и за записване тоим (термографи).

Skip to content