СРЕДСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГРОЗДЕ

СРЕДСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГРОЗДЕ

Изкуствените средства за съхранение на грозде Uvasys от Южна Африка (или генератор на серендиоксид) сепоявява на пазара преди около 20 години и доведедоново, изключително новаторско развитие в сектора на средствата за съхранение на грозде. Превърнасе в предпочитан продукт на много от пазарите и поради това през годините се разработиха други конкурентни изкуствени средства за съхранение на грозде. Тези продукти се произвеждат и отпечатват умишлено така, че да приличат на Uvasys. Въпреки това, ефективносттаим е много различна. Uvasys са единственото изкуствено средство засъхранение на грозде с двойно освобождаване (dual release). През последните години, за да се покрие нуждата от съхранение на гроздето самоповремена транспортирането или засъхранение в продължение на няколко дни, фирмата производител пусна н апазара Uva-Uno, с единично, а несе с двойно освобождаване.
HELLAGRO предлага и класическите хартиени средства за съхранение за грозде Uvas Quality на Чилийската компания IMAL.

ПРЕДИМСТВА

 • Лесно опаковане на кутията с грозде.
 • По-ниски разходи за труд.
 • Намаляване на разхо дите поради премахване на хартиените опаковъчни материали.
 • По-равно мерно разпределение на сернияди оксид в кутията.
 • Безопасност: Химикалите не могат да се разпространят в случай, че Uvasys случайно се скъса.
 • Uvasys може лесно да регулира размерите, за да стане подходящ за повечето кутии.
 • Предвидима и константна емисия газове.
 • Удължени периоди-на съхранение са възможни без промяна на средствата за съхранение.
 • Тъй като Uvasys не излъчва-големи изхвърляния на газ в случайна прекъсване на охлаждащата верига, гроздето е подложено на по-малко увреждане от серния диоксид.
 • Листътне се изхабява, ако е прекъсната охлаждащата верига.
 • Десертното грозде, което се съхранява с Uvasys има ниски стойности на остатъчен сулфит (обикновено<5ppm), в съответствие с Директива 2006/52/ЕО на Европейския парламент и насъвета от 5 юли 2006г., относно хранителните добавки, различни от оцветители и подсладители.
 • Един и същие стетически вид преди и след употреба.
 • Персоналът, който разопаковане е изложенни кога на високи нивана серен диоксид.
 • Отличен външен ви-днастеблата и назърната.
 •  Срокът на запазване на-гроздето сеудължава.
 • Тъй като листът е пресован, изисква се по-малко пространство за съхранение.
 • Листът може лесно-да се преопакова в кашона, акосе отвори порадиня каква причина.
 • Листите Uvasys не трябва-да се премахват преди кашонът да достигне до супер маркета.
 • Стриктно осигуряване-на качеството за всяка партида
 • Номерът на партидата, отпечатан на всеки лист, позволява проследяването в случай, чевъзник не проблем.
 • Някои британски супер маркети изразяват предпочитание за грозде, опаковано с Uvasys.

  Ζητήστε μας Προσφορά

  СРЕДСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГРОЗДЕ

  Средствата засъхранение на грозде Uvasys се предлагат в четири основни размера за съответните кашони

  РАЗМЕРИ НА КАШОНА

  400mm x 300mm

  500 x 300 и щайги

  Щайги и 600mm x 400mm

  600mm x 400mm

  РАЗМЕРИ UVASYS

  356mm x 260mm

  460mm x 260mm

  460mm x 350mm

  530mm x 350mm

  Опаковка – бр./пакет

  1.000 pcs/box

  500 pcs/box

  500 pcs/box

  500 pcs/box

  Skip to content