...
СИЛАЖНА ТРЪБА

СИЛАЖНА ТРЪБА

Силажните тръби (луканки) имат особеността, чез атварят херметично и отдвете страни, осигурявайки по този начин пълна изолация на фуража и забавяне на ферментацията.
Едновременно с това се взимавсекипът такова количество, от каквото сенуждае производителят, а останалата часто става защите-на във вътрешността на тръбата.

Skip to content