...
ПОКРИВАНЕ НА ПОЧВАТА

ПОКРИВАНЕ НА ПОЧВАТА

Тъканта за покриване на почвата или платноза-покриване на почвата е подходящо за покриване на почвата. Използва се предимно в селското стопанство за защита на културите, пред отвратявайки развитието на плевели, тъй като непозволява преминаването на слънчевата светлина в почвата. В последствие допри насязапо-добрия растежна от глеждани терастения.
HELLAGRO АД предлага голямо разнообразие от тъка низапокритие на земята 100% необработен полипропилен и със стабилизация UV, за да саустойчивина ултравиолетовите слънчеви лъчи.
Става въпрос за изключително стабилна пореста тъкан с високаякост и с възможност за повторна употреба. Позволявана въздуха да се движи свободно в почвата, която покрива, така чеда се поддържа една жива и здраво словна околна средаподнея, като в същото време плетената структура по зволява водния поток, тъй като сефилтрира и незастоява. Накрая, постига се поддържанена постоянна температура за оптимален растежна растенията.
Основна употребана тъканта запокриване на почвата или пла-тното запокриване на почвата саоранжериите, градините, разсадниците и различни архитектурни проекти, при които трябва да не растетрева по земята.

Skip to content