...
ПАКЕТЧЕТА BEFRESH

ПАКЕТЧЕТА BEFRESH

Пакетчетата BEfresh представляват перфектното решение за отстраняването на етилен и други замърсители (ПОЕ, гъбични спори, бактерии), които присъстват повремена транспортирането и съхранението на плодове, зеленчуци и декоративни растения. Тези замърсите лиса отговорни за влошаването нa качеството на прясната продукция. Пакетчетата BeFresh предпазват чувствителните продукти от източника докрайното имместо значение, по цялата верига на разпространение.

Skip to content