...
МУЛТИКЛИМА МРЕЖА – МУЛТИКЛИМА PLUS МРЕЖА

МУЛТИКЛИМА МРЕЖА – МУЛТИКЛИМА PLUS МРЕЖА

Мултиклима и мултиклима плюс мрежите създават идеалния микроклимат за покритите култури, подпомагащ преждевременни ярастеж, както и защитата отраннаслана.

Skip to content