...
ЗАСЕНЧВАЩА МРЕЖА

ЗАСЕНЧВАЩА МРЕЖА

HELLAGRO доставя маркови за тъмнени мрежи, изработени в Гърция. Те саизработени от полиетилен с висока плътност (HDPE), стабилизиран срещу слънчева ултравиолето варадиация и с 3-годишна гаранция. Те са специално проектирани да издържат на слънчевата светлина в странатани, като по този начин осигуряват идеална среда зарастеж и производство на култури.
Те създават идеален за щитен микроклимат, който позволява на семена, плодове, зелен чуци, цветни растения и цветя дапроцъфтяват. За сенч ващите мрежи са разделени на няколко видаспоредтях нототъкане, което определя какъв е процентът на радиация, който прониква във всяка от тях.
Те са подходящи:

  • за засен чване на зеленчуци и други култури, съз даване на микроклимат, вятърни огради и др.
  • за строителни обекти (на скелена строителни и ремонтни сгради, за предпазване от гипс и прах)
  • за ограждане
  • за изграждане на пространства за паркиране

Защитните мрежи, предоставени от HELLAGRO, са единствените, направени в Гърция. Разграничителният Е в тяхното означение за тип показва гръцкото производство. Всички мрежи отговарят на строги международни стандарти. Те са и единствените, които могат да бъдат изградени с пореднуждите на всеки отделен клиент.

Skip to content