ВОСЪК ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

ВОСЪК ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

Основното приложение на восъка е при цитрусовите плодове, но е позволена употребатаму и придруги плодове. Покриването на плодовете с восък помагана за пазването на влажност таим, както и насвежест таим, като едновременно с това импридава и блясък, което гиправи по-привлекателни за потребителя.
Също и използването на продукти след прибиране на реколтата за растителна защита (фунгициди) обикновено се извършва с помощта на восък за покриване. Той е водоразтворим („горещвосък“) или разтворен в органичен разтворител („студенвосък“ или подруг начин казано „полиращи средства“).
Восъкът за покритие на цитрусовите плодове се произвежда в съответствие с всички последни Европейски директиви и регламенти за безопасно използване при пресните плодове.

ПРЕДИМСТВА

 • Восъкът за покриване-на цитрусови плодове придава в печатляващ блясък на плодовете, на които се прилага.
 • Съхне много лесно, дори и при ниска температура.
 • Следвайки всички Ев-ропейски директиви и регламенти осигурявана опаковчика сигурността, от която се нуждае в случайна проверка в Гърция и в страните, където се изнасят неговите продукти.

  Ζητήστε μας Προσφορά

  ВОСЪК ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

  Восъкът за покритие на цитрусови плодове се предлага във варелиот 100 и 200 литра

  Skip to content