БЯЛО И ЧЕРНО СИЛАЖНО ФОЛИО SILOMAX®

БЯЛО И ЧЕРНО СИЛАЖНО ФОЛИО SILOMAX®

Зимният фураж за животните се покрива и предпазва от непрозрачно бяло и черно фолио, което се произвежда с ширина, варираща между 150my и 200my.

СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ

Пресните храни, които са пред назначени за хранене на животните, се съхраняват като сепоставят в специални съдовезасъ хранение със silo или други подобни методи, като на пример чрез специалния метод, на ричан международно “ensilage”. Добавянето на консерванти/средства за съхранение, е отсъществено значение за гарантирането на доброто качество на съхраняваните храни за животните. Големите увеличения на температурата се избягват поради двойното свойство на мембраната, тъй като бялото покритие на мембраната се намира от горе и отразява слънчеви телъчи. По-нататъшно стабилизиране на температурата се постига от черното покритие на мембрана, което се намира в долната част.

КАК СЕ ОТРАЗЯВА ТЕМПЕРАТУРАТА НА СЪХРАНЯВАНАТА ХРАНА (SILAGE)

За да се произведат млечните ензими е необходимо да се постигне оптимална температура. Цветътна културата е добър показателза изчисляване на температурата от земеделския производител. Нормалната температура на съхранявания продукт трябва да мупридадесвет лозелен или жълт цвят и трябва да излъчва приятна миризма като на оцет. В случаите, когато съхраняваната храна излъчва силна миризма и цветът ѝе тъмно зелен, оче видно е, чепоставянето на фуражае извършено при условия на ниска температура.
В идеалния случай, културата трябва да има силенки селвкус съсстойности Ph по-малкиот 4,5 и да е твърдана допир. Когато разберем, че продуктътимакафяв или черен външенвид и мирисна развалена слама или изгоряла захар, това е индикация, чепроцесътна поставяне на продукта за съхранение е осъществен при много висока температура.

Съвети за съхранение на фураж в конструкции тип „силоз“/ “silo”.

 • Следните указания трябва да бъдат взети предвид за подобряване на съхранението на фуража.
 • Културите трябва да са-чисти предидабъдат поставени за съхранение.
 • Пълненето на силоза/silo трябва да е непрекъснат процес и дасена прави за възможно най-кратко време.
 • Масата на продукта, който ще сесъхранява в силоза, трябва да има еднороден състав.
 • Видът на продукта, който щескладира, щеопредели и използването на правилният консервант/средство за съхранение.
 • Даването на храна на животните трябва да сеизвършва, когато съхраняваният продукт е с най-високата сихранителна стойност.
 • Силозите (специални пространства за съхранение на фураж) трябва да сахерметически затворени.
 • Силозите трябва дасапоставени в район, където има минимално влияние от топлината на слънцето.
 • Храната от силозите трябва да се разпределя на животните, след като сенареже и раздели на малки парчета.

  Ζητήστε μας Προσφορά

  ΑΜ СИЛАЖНО ФОЛИО SILOMAX®
  размери

  8m×30m

  10m×30m

  12m×30m

  12m×40m

  14m×30m

  14m×40m

  16m×30m

  16m×40m

  Skip to content