Покана за изложението Freskon 2016

HELLAGRO АД ви кани на изложението Freskon 2016, което се провежда за втора поредна година в

 

Международния изложбен и заседателен център на гр. Солун

 21-23 април 2016г.

Става дума за Международно търговско събитие в областта на пресни плодове и зеленчуци. Цел на организатора – Международното изложение на гр. Солун – HELEXPO е да представи Freskon като значимо търговско събитие за отрасъла на пресните плодове и зеленчуци в широкия район на Югоизточна Европа и Източна Македония. За тазгодишната организация допълнителна цел на организаторите е развитието на предприемачеството, обръщането към гръцкото производство, както и стимулирането на първичния сектор.

CALL US
ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА