POLYOLEFINE SHRINK FILM

HELLAGRO предлага пълна и новаторска гама от многофункционални, специализирани Polyolifine Shrink Films, които са разработени така, че да отговарят на нуждите на пазарите на индустриални и потребителски стоки.

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Аксесоари и домакински съдове.
  • Мултимедия поддържа, високотехнологични продукти.
  • Печат, издателска дейност, канцеларски материали.
  • Multipackaging.
  • Хардуерни и промишлени стоки

CALL US
ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА