Химикали за опаковане и

Освен очевидните средства за съхранение на пресните плодове и зеленчуци, които са свързани с атмосферата, в която се съхраняват, тоест температура и относителна влажност, някои плодове разполагат с лукса да се съхраняват след прибиране на реколтата с помощта на химични вещества.

По този начин, цитрусовите плодове се запазват по-дълго време, когато са покрити със специален восък, в течна форма, който създава филм около всеки плод, който предотвратява загубата на влага и увяхването.

Восъкът за покриване на цитрусови плодове представлява също отлично средство за разтваряне на фунгицидите и приложението му в цитрусовите плодове.Много важно е и предварителното измиване на плодовете със специални препарати.

Това е така, не само защото се премахват потенциални замърсители от повърхността на плодовете, но и са отварят порите, така че покривният восък да се залепи по-добре върху цитрусовите плодове и фунгицидът да проникне в кората/обвивката им.

Що се отнася до гроздето, прилагането на серен диоксид за предпазване от гъбични заболявания (основно ботрит) е честа практика и е предпоставка за доброто запазване на качеството.

За по-добри резултати, опушването с пари серен диоксид става в рамките на 12 часа след момента на отрязването.Това е наложително в случаите, когато предварителното охлаждане е бавно и благоприятства поникването на гъбични спори от присъствието на горещ и влажен въздух около зърната.

Поради токсичността на серния диоксид и на минималното количество, което трябва да присъства в гроздето в момента, когато достигне до потребителя (международно е установено < 10 ppm като минимално приемливата граница сулфити/ sulfites в трапезното грозде), предприемайки специални мерки за защита на персонала на опаковчиците, избягването на щети поради прекомерни дози серен диоксид в гроздето и наличието на остатъци от съединения на серен диоксид в зърната.

Вместо прилагането на серен диоксид чрез опушване, може да се добавят в опаковъчните кутии специфични препарати- консерванти за грозде, които освобождават поетапно серен диоксид. На върха на консервантите за грозде се намират южноафриканските изкуствени средства за съхранение UVASYS.

CALL US
ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА