...
Начало news-bg Какво се крие зад мрежите за засенчване с лошо качество
юли.
19
2017

Какво се крие зад мрежите за засенчване с лошо качество

юли.
19
2017
Какво се крие зад мрежите за засенчване с лошо качество

Всички професионалисти в отрасъла познаваме важността на качеството и на правилното спазване на точните спецификации за мрежите за засенчване. За съжаление, през още една година бяха установени проблеми в качеството и отклонения в сравнение с правилните спецификации за мрежите за засенчване с китайски произход, които се разпространяват в много магазини за продажби на дребно. След задълбочено проучване установихме, че най-честите явления, които се забелязват, са следните:
Китайските мрежи за засенчване се характеризират с абсолютна липса на стабилизатор в UV радиацията, в резултат на което много скоро сменят цвета си след поставянето им (в определени случаи дори и след 10 дни), образуват се дупки и като цяло се унищожават бързо от излагането им на слънчевата радиация.
Поименните размери, които се упоменават или които се изписват върху тях и в съответните формуляри, много пъти не отговарят на действителните, в резултат на което има липси върху общата повърхност и финансова щета за купувача.
Вносителите, които разполагат с такива мрежи често нямат необходимите знания що се отнася до спецификациите им, в резултат на което те търсят материали, неподходящи за гръцките климатични условия и ги продават на ниски цени, които изкушават неподозрителния професионалист и купувач на продукта.
В определени случаи, конкретните вносители с тяхно знание предлагат неподходящи материали, например, без стабилизатор UV, тъй като той повишава много цената на мрежата и следователно понижава „конкурентното” им предимство спрямо отговорните доставчици на мрежи за засенчване.
Накрая, в други случаи отклоненията от упоменатите поименни стойности, спецификации и т.н. стават без знанието на търговците, тъй като те не са били уведомени предварително достатъчно от доставчиците им за материалите, които купуват.
Ние в HELLAGRO препоръчваме на нашите сътрудници, но и на крайните потребители да търсят сертификати за мрежите за засенчване, които имат намерение да закупят и да гледат внимателно дали те имат гаранция от 3 до 4 години от прилагането им, тъй като по този начин подсигуряват стойността на парите, които инвестират в конкретните продукти. Също така, да предпочитат компании, които са установени в отрасъла и предлагат мрежи за засенчване със стабилно качество и правилни спецификации. За уточнения във връзка с гореизложеното моля свържете се с нас.

Skip to content